Vad är lasthus och lastbryggor?

Under ett bygge som kan pågå i flera veckor eller månader är det viktigt att man håller koll på alla verktyg och material för planering och struktur. Det är också viktigt att de anställda har någon plats att vara på mellan skiften och under rasterna. Dessa platser är oftast lasthus – portabla hus som kan dockas med en brygga eller mot ett bygge. Lasthus är relativt enkla konstruktioner, men det kan vara krångligt att veta hur man ska jobba med tillhörande lastbilar eller bryggor när det kommer till att backa in eller sätta bryggfästen. Vi klargör här vad man ska tänka på.

Lasthus gör att byggarbetare kan hålla strukturen under arbetet

Lasthus och anpassning till lastbilar

Ett vanligt lasthus är monterat på utsidan av en byggnad. Det primära syftet med detta hus är att skapa mer yta för arbetare och därmed göra det lättare och säkrare att arbeta inne i byggnaden eller kring fasaden där jobbet utförs. När till exempel en större lastbil backas in mot ett av dessa hus måste fordonet ha en så kallad svepyta. Hur stor svepyta som behövs beror på vilken längd och storlek det är på fordonet och på vilken vinkel lasthuset har.

I regel brukar man vid ett 90-gradershus, som är standard, få räkna med en svepyta som motsvarar den dubbla fordonslängden. Om till exempel markytan att backa in på är begränsad, bör man hellre välja ett mer vinklat hus för att minska kravet på den svepyta som kommer att behövas för att chauffören ska kunna backa in. Lasthus kommer i flera olika storlekar och vinklar. Kraven på dessa hus beror på vilken yta man behöver, hur byggarbetsplatsen ser ut och antalet aktiva arbetare på plats.

Lastbryggor gör de svåra jobben enklare

En lastbrygga används för att på ett smidigt och effektivt sätt jämna ut skillnader i höjd mellan till exempel en kaj och ett lastbilsflak. Ofta lägger man till vid en sjökant eller vid ett vattendrag när man ska göra ett arbete. Då är det svårt att lasta av utan tillgång till en lastbrygga. Lastbryggor finns precis som lasthus i olika längder och storlekar. Ofta har de en utfällbar eller utskjutbar del för att man lättare ska kunna anpassa dem till olika avstånd.

Det blir enklare att ta sig fram och tillbaka mellan brygga och fastland om man kan justera bryggans längd på ett enkelt sätt. Detta är inte bara praktiskt utan det finns också föreskrifter och regler som indikerar hur dessa dockningar och bryggor måste vara utformade. Det är viktigt att leva upp till de standarder som har satts gällande de anställdas säkerhet och arbetsmiljö. Även lasthus har de här typerna av föreskrifter men de är inte lika komplicerade att anpassa sig till.

Lasthus för säkra byggen

Ett bygge av komplicerad karaktär kan ta flera år att färdigställa. De flesta byggen i städer och förorter pågår under flera månader. Då gäller det att man håller struktur och ordning samt att det finns någonstans för arbetarna att vara under raster och mellan skiften. Därför måste lasthus vara säkra och ha rätt tätningar som håller för alla typer av väder och årstider. Det är också viktigt att använda sig av certifierade och justerbara lastbryggor om man ska arbeta i svåråtkomliga miljöer.