Finns det en nyckel till framgång?

Det finns två filosofiska frågor som människor världen över ställer till sig själva vid åtminstone ett tillfälle. Den första av dessa är den klassiska frågan: Vad är meningen med livet? Alla har ett eget svar på denna fråga och det är i princip omöjligt att hitta ett generellt svar på vad meningen med vår existens egentligen är. Nästa fråga lyder: Finns det en nyckel till framgång? Även denna fråga är väldigt komplex och det finns inte en väg som leder alla människor till framgång. Det finns däremot ett antal faktorer som ökar varje människas chans att lyckas och syftet med denna text är att identifiera och förklara dessa.

Framgång kommer inte i formen av en nyckel

Framgång kräver förberedelse och hårt arbete

En tydlig målsättning ger en bra start på vägen mot framgång. Detta kan låta självklart men det är den enskilt viktigaste faktorn eftersom målsättning tvingar oss att tänka över vår situation och vart vi vill komma. De mål vi sätter upp ska vara så specifika som möjligt för att vi tydligt ska veta när vi lyckats. Diffusa mål gör att vi aldrig är nöjda och ökar risken för misslyckanden. För att inte ge upp på vägen behövs även delmål. Delmålen leder i slutändan till slutmålet och genom att lyckas med delmålen kan vi stärka vår motivation.

Inom psykologin talas det ofta om begreppet self-efficacy. Detta definieras som ”en individs tilltro till sin egen förmåga att utföra ett speciellt beteende i en speciell situation”. En persons self-efficacy beskriver alltså personens situation-specifika självförtroende. För att nå framgång måste våra mål motsvara vår self-efficacy i den speciella situationen. Vår self-efficacy ökar när vi når våra delmål vilket betyder att delmålen måste vara relativt lätta att uppnå. Mål som vi inte tror att vi själva kan uppnå är meningslösa och gör att vi ger upp så fort vi stöter på ett hinder.

Framgång är aldrig smärtfritt

Personer som nått sina mål har alltid prioriterat rätt och arbetat hårt. Hårt arbete handlar om långa arbetstimmar, initiativtagande och mod att gå utanför sin egen trygghetszon. Med en kombination av hårt arbete och rätt prioriteringar kommer man en lång bit på vägen mot framgång. Rätt prioriteringar innebär att man försätter sig i en omgivning som hjälper dig lyckas. De saker och personer i ditt liv som får dig att tappa fokus måste därför prioriteras bort. Detta kan låta grymt men sanningen är att ju mer smärtsam vägen mot ett mål har varit desto härligare känns det när målet uppfyllts.

För att nå framgång måste man vara villig att ta vägar som innebär att man kanske misslyckas. Framgångsrika personer ser misslyckanden som en chans att lära snarare än ett bevis på att man inte har det som krävs. Det finns strategier man kan använda sig av för att minska risken för att misslyckanden leder till att man ger upp. En sådan strategi handlar om att man i samband med målsättningen också försöker förutse vad som kan gå fel. Genom att förutse möjliga misslyckanden har man en chans att tänka ut lösningar i förväg vilket kan vara mycket hjälpsamt.

Den smärtsamma vägen leder till underbar framgång

Det finns ingen nyckel till framgång men det finns ett antal faktorer som kan hjälpa dig att nå dina drömmar. Tydliga och realistiska mål som motsvarar sin egen self-efficacy ger en bra start på din resa. Genom rätt prioriteringar och hårt arbete kan du skapa en omgivning som hjälper dig framåt även när misslyckandena kommer. Framgången kommer aldrig utan smärta men en smärtsam väg leder ofta till en högre belöning. Ge därför inte upp och försök att vända varje motgång till något positivt.