Port och industriservice i Ljungby

Med så många olika sorters portar ute på marknaden kan det vara svårt att hitta rätt. Ska porten vara stor eller liten? Ska den bestå av två dörrar eller bara en? Ska den vara tillverkad av trä eller av tyngre men säkrare stål? Varje företag gör klokt i att ställa sig dessa frågor och bestämma sig för hur just deras behov ser ut. Oavsett vilken lösning man bestämmer sig för kan man dock vara säker på att den går att hitta hos Port & Industriservice i Ljungby. Vi kan allt om portar, och på den här sidan tänker vi dela med oss av vad vi vet. Det kan löna sig för såväl erfarna företagare som noviser i branschen.

Portar tillverkas ofta av stål

Portar i teori och praktik

Sedan många år har begreppet portar förlänats en särskild metaforisk laddning. En port eller dörr används ofta i bildlig mening för att beskriva en möjlighet till förändring som man kan välja att begagna sig av. Därför säger vi till exempel att man kan ställa porten på glänt till en bättre framtid – liksom man kan Öppna dörren till en ny karriär med http://idebiblioteket.se som har massor av tips och tricks. Vi utger oss dock inte för att vara några språk- eller litteraturvetare, och därför riktar vi här mestadels in oss på portar i mer direkt, praktisk mening. Om detta finns det dessutom mycket att säga, och det är också viktigare för ett företags framgång än vad man kanske tror. Porten är ju trots allt det första en besökare ser av företaget.

Den första och mest uppenbara frågan man bör ställa sig är hur pass stor porten behöver vara. Om den ska tjäna som en vanlig ingång till en verksamhet räcker det normalt sett med en enkeldörr. Behöver man däremot kunna forsla material och varor in och ut ur byggnaden kan det vara på sin plats med dubbeldörrar. Om det handlar om ett garage eller ett lastområde blir det sedan aktuellt med helt andra sorters portar. Här kan till exempel nämnas vikportar, slagportar och skjutportar: stora, vikbara portar som medger en väl tilltagen infartsyta för motorfordon av olika storlekar. Vad gäller storleken på porten är alternativen många. Att köpa en enorm port kan kanske vara frestande, men det är dumt att betala för mer än vad som behövs.

Material och säkerhet

Portar med dubbla dörrar blir alltmer populära, framförallt på grund av hur anpassningsbara de är. Till vardags räcker det utmärkt med en dörr som personalen kan ta sig in och ut igenom, men ibland kan man behöva få in någonting större i byggnaden. Då är det bra att kunna öppna en dörr till.

Nästa sak man behöver fundera på är vilket material man vill att porten ska utföras i. För enklare dörrar kan trä vara ett bra alternativ, speciellt om verksamheten inbegriper mycket kundkontakt. En ingångsport i trä är nämligen mycket mer estetiskt tilltalande än de flesta andra material. Ändå väljer de allra flesta företagare att investera i portar av någon form av stål. Här brukar det oftast handla om rambyggda modeller i varmförzinkad stålplåt, men variationen är förstås stor. Det de flesta stålportar har gemensamt är inte desto mindre att de ger ett långt mer bastant intryck än dörrar av andra material.

Ett av de huvudsakliga skälen till att investera i en stålport är naturligtvis den så kallade säkerhetsaspekten. När det kommer till kritan ska ju ändå en bra port tjäna till att hålla oönskade besökare borta. De flesta portar ute på marknaden idag är byggda med avancerade säkerhetsanordningar. Försäkringsbranschen har sett till att etablera en övergripande skala för inbrottsskydd, och när det gäller portar till företags- eller näringslivsverksamheter förväntas de motsvara de absolut högsta skyddsklasserna – upp till RC4, enligt SS-EN 1627. För att klara av detta handlar det inte bara om hur robust porten är, utan också om tilläggsanordningar som bakkantssäkring och dörrstängare.

Bra läge, bättre priser

Vi har vår bas i Ljungby, mittemellan Halmstad och Växjö, men vi levererar portar till hela landet. Det har också blivit nödvändigt, för tack vare vår mångåriga erfarenhet efterfrågas vår expertis numera även långt bortom de småländska skogarna. Gäller det ett större köp rekommenderas ändå ett besök på vårt showroom. Här går det att se de flesta av våra portar i monterat skick. Att försöka skaffa sig en uppfattning om vilken port som passar bäst kan trots allt vara svårt när det enda man har att gå på är foton och mått. Med det sagt står vår kunniga personal naturligtvis också gärna till tjänst över telefon eller e-post. Det viktigaste är att kunderna känner att de får den hjälp de behöver och sina frågor besvarade.

På tal om frågor som kunden kan tänkas ha blir förstås en fråga särskilt uppenbar: Vad kan det hela tänkas kosta? Eftersom vi månar om kvaliteten och att monteringen ska gå rätt till ger vi inga prisuppgifter utan att först känna till den enskilda kundens behov. Den som är intresserad av att investera i en eller flera portar gör därför bäst i dela med sig av företagets förutsättningar och önskemål i ett mejl eller ett telefonsamtal. Därefter kommer vår personal återkomma med en offert. Priserna varierar beroende på de lokala förutsättningarna, men vi kan vår marknad och kan därför garantera att våra erbjudanden är mycket konkurrenskraftiga. Med så många andra utgifter som företagare måste tänka på är porten knappast någonting man vill maxa krediten för.

Rätt port på rätt plats

Vi använder oss av portar varje dag, och därför är det lätt hänt att man inte inser att det ligger mycket arbete och eftertanke bakom konstruktionen och monteringen av dem. På Port & Industriservice glömmer vi dock inte detta. Vi kan i stort sett allt om vilka olika storlekar och modeller som finns, och om vilket material som passar bäst. Med vår långa erfarenhet av branschen vet vi också att valet av port måste bero på varje enskild kunds behov. Vikporten som passar bra för det stora åkeriet lär inte vara en klok investering för det lilla postorderföretaget med tre anställda. Vi vet att varje företag är annorlunda, och vi lägger fram våra förslag med detta i åtanke.